Dina tänder
i centrum

Boka tid

Bidrag och stöd

Statligt tandvårdsstöd 

Alla som anses vara bosatta enligt socialförsäkringsbalken i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige, men inte anses vara som bosatta enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd. Om en person har rätt till tandvårdsstöd gäller den rätten normalt även dennes familjemedlemmar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan får patienten ersättning för

- 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet gäller i ett år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Försäkringskassan har infört särskilt tandvårdsbidrag med 600 kr/halvår från och med 1 januari 2013. Tandvårdsbidrag riktar sig till dig som är drabbad av någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom som ökar risken för försämrad tandhälsa. 

Vi hjälper dig om du har frågor kring särskilt tandvårdsbidrag.