Hårda/flexibla tandproteser i plast eller metall

Hela proteser och delproteser

Med tandproteser avses avtagbara tänder som utgör ersättning för en, flera eller alla tänder i en käke och som också kan ha en tandköttsliknande ersättning. Det finns avtagbara hela proteser eller delproteser.

Om en delprotes behövs för att fylla en tandlucka som har uppstått i käken, kan protesen fästas med klamrar runt kvarvarande tänder eller med hjälp av andra mekaniska kopplingar. Är man helt tandlös i en käke får man en hel protes för hela käken. I överkäken täcker en sådan protes även gommen.

Det finns även avtagbara hela proteser som kan knäppas fast över avkortade tänder eller på implantat, så kallade täckproteser.