Tandbroar

En bro är en fast tandprotes som används för att ersätta en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke. Om en tand måste dras ut kan den ersättas med en bro som stödjer sig på kvarvarande tänder som omger luckan. Bron kan fästas direkt på omgivande tänder eller så slipar tandläkaren ner tänderna, så att bron kan "träs på" som hättor och fästs med ett så kallat cement.