Statligt tandvårdsstöd

Alla som anses vara bosatta enligt socialförsäkringsbalken i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige, men inte anses vara som bosatta enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd. Om en person har rätt till tandvårdsstöd gäller den rätten normalt även dennes familjemedlemmar.


 

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.


 

Särskilt tandvårdsbidrag

Försäkringskassan har infört särskilt tandvårdsbidrag med 600 kr/halvår från och med 1 januari 2013. Tandvårdsbidrag riktar sig till dig som är drabbad av någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom som ökar risken för försämrad tandhälsa. 

Vi hjälper dig om du har frågor kring särskilt tandvårdsbidrag.


 

Högkostnadsskydd

 

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.

 

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

 

Sedan får patienten ersättning för

- 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

 

Högkostnadsskyddet gäller i ett år.


Priser

Behandlingar planeras alltid i samråd med dig. Nedanstående prislista täcker de vanligaste åtgärderna. För information för andra behandlingar kontakta oss gärna eller kom in till oss när du är i Täby centrum. 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel.

Åtgärd Behandling Referenspris Vårt pris
Undersökning SEK SEK
101 Basundersökning, diagnostik med 4 röntgenbilder av tandläkare 0 0
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning utförd av tandhygienist 0 0
 
Profylax
341 Behandling av parondontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 0 från 0
342 Behandling av parondontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 0 från 0
 
Fyllningar
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 0 0
702 Fyllning av två yttor på framtand eller hörntand 0 0
703 Fyllninga av tre eller flera yttor på framtand eller hörntand 0 0
0 Fyllning av en yta på molar eller premolar 0 0
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 0 05
706 Fyllning av tre eller flera yttor på molar eller premolar 0 0
707 Krona i plastisk material, kliniskt framställd 0 0
 
Övrigt
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 0 0
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 0 0
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 0 0
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 0 0
 
0 Tanduttagning, en tand 0 0
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 0 0
403 Tanduttagning tillkommande 0 0
404 Operativ avlängnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 0 0
 
800 Labratorieframställd krona 0 0
601 Bettskena i hård akrylat