Statligt tandvårdsstöd

Alla som anses vara bosatta enligt socialförsäkringsbalken i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige, men inte anses vara som bosatta enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd. Om en person har rätt till tandvårdsstöd gäller den rätten normalt även dennes familjemedlemmar.


 

Allmänt tandvårdsbidrag

Du har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år du har fyllt 20 år:
- Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
- Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
- Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.


 

Särskilt tandvårdsbidrag

Försäkringskassan har infört särskilt tandvårdsbidrag med 600 kr/halvår från och med 1 januari 2013. Tandvårdsbidrag riktar sig till dig som är drabbad av någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom som ökar risken för försämrad tandhälsa. 

Vi hjälper dig om du har frågor kring särskilt tandvårdsbidrag.


 

Högkostnadsskydd

 

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.

 

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

 

Sedan får patienten ersättning för

- 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

 

Högkostnadsskyddet gäller i ett år.


Priser

Behandlingar planeras alltid i samråd med dig. Nedanstående prislista täcker de vanligaste åtgärderna. För information för andra behandlingar kontakta oss gärna eller kom in till oss när du är i Täby centrum. 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel.

Åtgärd Behandling Referenspris Vårt pris
Undersökning SEK SEK
101 Basundersökning, diagnostik med 4 röntgenbilder av tandläkare 825 850
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning utförd av tandhygienist 805 805
 
Profylax
341 Behandling av parondontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 470 från 520
342 Behandling av parondontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 960 från 975
 
Fyllningar
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 610
702 Fyllning av två yttor på framtand eller hörntand 940 970
703 Fyllninga av tre eller flera yttor på framtand eller hörntand 1 120 1 135
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 775
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 115 1 245
706 Fyllning av tre eller flera yttor på molar eller premolar 1 490 1 520
707 Krona i plastisk material, kliniskt framställd 1 690 1 720
 
Övrigt
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 310 3 420
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3 990 4 120
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 015 5 215
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 465 5 655
 
401 Tanduttagning, en tand 1 005 1 105
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 655 1 855
403 Tanduttagning tillkommande 180 240
404 Operativ avlängnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 050 3 350
 
800 Labratorieframställd krona 5 730 från 6 150
601 Bettskena i hård akrylat 3 415 3 615