Estetisk tandvård

Med estetisk tandvård avses kosmetisk tandvård, behandlingar som syftar till att förbättra tändernas utseende, till exempel genom blekning.

 

Porslinsfasader

Porslinsfasader är mycket tunna porslinslaminat som limmas fast på framtänderna för att ge en permanent korrigering av färg och form på tänderna, samt för att uppnå en mycket god estetik.

 

Tandblekning

Den metod för tandblekning som vi anser ger bäst resultat är blekning där man använder specialanpassade skenor för hemmabruk. Vi använder 16% karbamidperoxid, vilken har en högre halt vatten än den lösning på 35% som används vid blekning som görs på klinik. Detta är mer skonsamt för tänderna och ger ett lika bra resultat.

Så går det till:

Vid första besöket kontrollerar vi vilken färg du har på tänderna innan blekning. Vi tar ett avtryck av dina tänder, som vi använder för att tillverka skenor speciellt anpassade för just dina tänder.

Vid andra besöket erhåller du skenorna och vi ger dig en såväl muntlig som skriftlig instruktion i hur du ska utföra blekningen. Tandblekningen kan göras dagtid men vanligen görs den under cirka sju nätter.

Behandlingen inkluderar blekmedel, skenor, förvaringsask samt instruktion, uppföljning och kontroll av resultat. När tandblekningen är avslutad så sparas skenorna i förvaringsasken för eventuell framtida blekning. Då behöver man endast inhandla blekmedlet. Detta blekmedel tillhandahålles endast genom legitimerad tandläkare/tandhygienist.