Bettskenor - Sportskenor

Om man lider av tandgnissling när man sover, kan man behöva en bettskena. Det finns ett antal olika typer av bettskenor, men den vanligaste typen är formad som en hästsko och används i överkäken. Oftast tillverkas bettskenan av genomskinlig plast. Den är anpassad efter de egna tänderna, och det är viktigt att den provas ut av en tandläkare. Bettskenan ska användas regelbundet när man sover. Den bör kontrolleras med jämna mellanrum och vid behov justeras i efterhand.

Hur länge bettskenan behöver användas, varierar mycket från person till person. Om bettskenan används varje natt i några månader, minskar besvären ofta avsevärt. Då kan man använda bettskenan lite mer sporadiskt, förutsatt att besvären inte återkommer.

Bettskena avlastar vid pressning

Tandpressning på natten kan också behandlas med en bettskena, efter det att eventuella ojämnheter i bettet har slipats bort. Bettskenan fungerar då i princip som en stötdämpare mellan tänderna. En bettskena som används när man sover, gör att man pressar ihop tänderna mer sällan, mindre hårt och under kortare tid, än om man inte skulle ha använt en skena. Det ger en minskning av belastningen på käkleder och tuggmuskler, vilket i sin tur leder till att besvär som är orsakade av tandpressningen ofta minskar eller försvinner helt. Efter en tids regelbunden användning av skenan, kan det sedan räcka med att använda den sporadiskt, för att undvika symptom.